MitID Broker

Tekniske krav, vilkår og priser

Herunder findes de tekniske krav til brokere samt de juridiske vilkår, der skal tiltrædes, før en broker kan videreformidle NemLog-in autentifikationer og erhvervsidentiteter: