MitID Broker

Information til brokere 

En broker er en betroet tjeneste (trusted third party), der videreformidler brugerautentifikationer til andre organisationers tjenester ved at udstede egne autentifikationsbilletter, som disse tjenester stoler på. Man bliver således ikke broker ved at foretage en intern konvertering i en tjeneste af autentifikationssvaret fra NemLog-in til fx en browser cookie eller et internt access token.

Brokere kan tilslutte et it-system til NemLog-in og derigennem videreformidle NemLog-in autentifikationer samt erhvervsidentiteter til egne, bagvedliggende tjenesteudbydere. Herved bliver brokeren en såkaldt ’sub-broker’. NemLog-in er selv en broker for MitID autentifikationer – en såkaldt MitID-broker.

Tilslutning af en broker til NemLog-in forudsætter blandt andet NSIS-anmeldelse af brokeren og indgåelse af en brokeraftale med Digitaliseringsstyrelsen. Dette gælder uanset om brokeren i forvejen er certificeret MitID broker.

Herunder kan du læse mere om tilslutning af brokere til NemLog-in.

Dokumentation og integration

Her kan du finde dokumentation samt information vedr. integration til brokere.

Tilslutning

Her kan du finde information om tilslutningsforløbet til NemLog-in. 

Tekniske krav, vilkår og priser

Her findes de tekniske krav til brokere, de juridiske vilkår, samt priser og afregning.